Котлони

 Ергономичен дизайн, лесно почистване и обслужване 
 

 

Индукционни котлони Domina 700

Свободно стоящи индукционни котлони от MBM Italy

Индукционни котлони Domina 700 - настолен модул

Настолен модул от MBM Italy

Ел. котлони с квадратни плочи Domina 700

Настолни котолони от MBM Italy

Ел. котлони с квадратни плочи свободно стоящи Domina 700

Ел. котлони от MBM Italy

Ел. котлони с обединена плоча Domina 700

Свободно стоящ модул от MBM Italy

Газов котлон с 6 горелки Domina 700

Свободно стоящ котлон от MBM Italy

Газов котлон Domina 700 с 4 горелки

Настолен газов котлон от MBM Italy

Газов котлон Domina 700 с 4 горелки свободно стоящ

Свободно стоящ газов котлон от MBM Italy

Газов котлон Domina 700 с термостат 4x 6,00 kW/h.

Обезопасителен термостат: 4x 6,00 kW/h.

Газов котлон Domina 700 две части

Газов котлон Domina 700 - свободно стоящ

Domina 980 ел. котлони с обединена плоча

Характерен, модерен дизайн от MBM Italy

Domina 980 газов котлон с 4 горелки

Свободно стоящ газов котлон от MBM Italy

Индукционни котлони Magistra 700

Свободно стоящи котлони от MBM Italy

Електрически котлон Magistra 700

Свободно стоящ модул с 4 нагревни зони от MBM Italy

Газови котлони с висока мощност Magistra 700

Настолни газови котлони от MBM Italy

Газов котлон с 4 горелки Magistra 980

Свободно стоящ газов котлон от MBM Italy

Ел. котлони Minima 600

Настолени ел. котлони с 2 плочи от MBM Italy