iL Professional 750F/HY

Свободно стоящата претегляща платформа  iL Professional 750F/HY може да изпълнява функциите на еднообхватна, двуобхватна и триобхватна везна, благодарение на високата разделителна способност на тегловите обхвати и ниската конструкция.

Претегляща платформа за теглови обхвати до 60 kg, 120 kg, 150 kg, 300 kg, 500 kg и 600 kg. За изготвянето на iL Professional 750F/HY са подбрани висококачествени материали. Рамата е изпълнена от неръждаема стомана 1.4301, а товароприемната платформа от корозионноустойчив материал. Това, наред с доказаните теглови датчици, гарантира на ползвателите оптимална износоустойчивост при екстремни работни условия. В комбинация с терминали на Bizerba  iL Professional може да изпълнява разнообразни задачи в различни сфери.

 

Технически данни:

Размери на платформата (Ш x Д)
Рама от неръждаема стомана 1.401

800 mm x 600 mm или

800 mm x 800 mm

 

Обхват / деление в kg

 

Еднообхватни везни

0,4 - 60 / 0,02

0,2 - 60 / 0,01

0,4 - 120 / 0,02

1 - 150 / 0,05

2 - 300 / 0,1

1 - 300 / 0,05

4 - 500 / 0,2

2 - 500 / 0,1

 

Двуобхватни везни

0,2 - 30/60 / 0,01/0,02

0,4 - 60/150 / 0,02/0,05

1 - 150/300 / 0,05/0,1

2 - 300/500 / 0,1/0,2

 

Триобхватни везни

0,2 - 30/60/150 / 0,01/0,02/0,05

0,4 - 60/150/300 / 0,02/0,05/0,1

1 - 150/300/500 / 0,05/0,01/0,02

 

Размери на платформата (Ш x Д) Рама от неръждаема стомана

 

1000 mm x 800 mm
допълнителни обхвати на претегляне:

 

Еднообхватни везни

4 - 600 / 0,2
2 - 600 / 0,1

 

Двуобхватни везни

2 - 300/600 / 0,1/0,2

 

Триобхватни везни

1 - 150/300/600 / 0,05/0,1/0,2

 

Температура на околната среда

Работна: - 10 °C до + 40 °C
Съхранение: - 50 °C до + 85 °C

 

Скорост на изменение на температурата

max. 5 °C/ h

 

Степен на защита по DIN / VDE 0470

IP67, свързваща кутия IP65

 

Собствено тегло на платформата

             около 57 kg

 

Допълнително оборудване:

Ролков път тип 1:

 • Рамков профил: U 50 x 30x 5
 • Материал на рамата: елоксиран алуминий
 • Материал на ролките: PVC-тръба синя
 • Брой ролки: 8/10
 • Лагер на ролките: сачмен лагер
 • Външен диаметър на ролките: 50 mm
 • Дебелина на стената на ролките: 1,5 mm
 • Макс. натоварване на ролките: 300/380 kp
 • Макс. натоварване на отделна ролка: 38 kp
 • Минимална дължина на продукта: 200 mm
 • Собствено тегло: около 19/22/27 kg

Ролков път тип 2:

 • Рамков профил: U 80 x 40 x 6
 • Материал на рамата: галванично поцинкована стомана
 • Материал на ролките: стоманена тръба, галванично поцинкована
 • Брой ролки: 8/10
 • Лагер на ролките: сачмен лагер
 • Външен диаметър на ролките: 60 mm
 • Дебелина на стената на ролките: 1,5 mm
 • Макс. натоварване на ролките: 600/710 kp
 • Макс. натоварване на отделна ролка: 80 kp
 • Минимална дължина на продукта: 200 mm
 • Собствено тегло: около 26/30/38 kg

Удостоверение за одобрен тип от РТВ Брауншвайг, дадено за електромеханични везни от клас на точност III и терминали.

 

Опции:
 • По-висока, калибрирана резолюция на обхвата на претегляне за едно-, дву- или триобхватните везни
 • Повишена корозионна защита, благодарение на основна и мостова рама, нивелиращи пети и товаропоемна платформа от неръждаема стомана
 • Изпълнение на платформата с противоексплозионна защита за зони 1/21 и 2/22
 • Стойка с 4 неръждаеми нивелиращи пети
 • Стандартен ролков път
 • iL Professional 750F/HY е подготвена като версия за вграждане в шахта

 

Изтегли брошура