iL Professional 150F/HY

Свободно стоящата претегляща платформа  iL Professional 150F/HY може да изпълнява функциите на еднообхватна, двуобхватна и триобхватна везна, благодарение на високата разделителна способност на тегловите обхвати и ниската конструкция.

 

Претегляща платформа за теглови обхвати до 15 kg, 30 kg, 60 kg  и 150 kg. За изготвянето на iL Professional 150F/HY са подбрани висококачествени материали. Рамата е изпълнена от неръждаема стомана 1.4301, а товароприемната платформа от корозионноустойчив материал. Това, наред с доказаните теглови датчици, гарантира на ползвателите оптимална износоустойчивост при екстремни работни условия. В комбинация с терминали на Bizerba  iL Professional може да изпълнява разнообразни задачи в различни сфери.

 

Технически данни:

Размери на платформата (Ш x Д)
Рама от неръждаема стомана 1.401

500 mm x 400 mm

Обхват / деление в kg

Еднообхватни везни

0,1 - 15 / 0,005
0,2 - 30 / 0,01
0,1 - 30 / 0,005
0,4 - 60 / 0,02
0,2 - 60 / 0,01
0,4 - 120 / 0,02
1 - 150 / 0,05

Двуобхватни везни

0,04 - 6/15 / 0,002/0,005
0,1 - 15/30 / 0,005/0,01
0,2 - 30/60 / 0,01/0,02
0,4 - 60/150 / 0,02/0,05

Триобхватни везни

0,04 - 6/15/30 / 0,002/0,005/0,01
0,1 - 15/30/60 / 0,005/0,01/0,02
0,2 - 30/60/150 / 0,01/0,02/0,05

Датчик за връзка с терминал  Bizerba

1 тензодатчик

Време за установяване

около 2 - 3 секунди

Температура на околната среда

Работна: - 10 °C до + 40 °C
Съхранение: - 50 °C до + 85 °C

Скорост на изменение на температурата

max. 5 °C/ h

Степен на защита по DIN / VDE 0470

IP67, свързваща кутия IP65

Собствено тегло

около 15 kg

Допълнително оборудване:

 • Стойка за везната, собствено тегло около 15 kg, товароносимост при равномерно разпределен товар вкл. везната 220 kg

Ролков път тип 1:

 • Рамков профил: U 65 x 25 x 3
 • Материал на рамата: алуминий
 • Материал на ролките: PVC-тръба, синя
 • Брой ролки: 10
 • Лагер на ролките: сачмен лагер
 • Диаметър на оста: 8 mm
 • Външен диаметър на ролките: 40 mm
 • Дебелина на стената на ролките: 2,3 mm
 • Макс. натоварване на ролките : 120 kp
 • Максимално натоварване на отделна ролка: 12 kp
 • Минимална дължина на продукта: 100 mm
 • Собствено тегло: около 5 kg

 

Допълнително оборудване:

Ролков път тип 2:

 • Рамков профил: U 65 x 25 x 3
 • Материал на рамата: стомана, галванично поцинкована
 • Материал на ролките: стоманена тръба, галванично поцинкована
 • Брой ролки: 10
 • Лагер на ролките: сачмен лагер
 • Диаметър на оста: 10 mm
 • Външен диаметър на ролките: 40 mm
 • Дебелина на стената на ролките: 1,5 mm
 • Макс. натоварване на ролките : 400 kp
 • Максимално натоварване на отделна ролка: 40 kp
 • Минимална дължина на продукта: 100 mm
 • Собствено тегло: около 7 kg

Удостоверение за одобрен тип от РТВ Брауншвайг, дадено за електромеханични везни от клас на точност III и терминали.

 

Опции:
 • По-висока, калибрирана резолюция на обхвата на претегляне за едно-, дву- или триобхватните везни
 • Повишена корозионна защита, благодарение на основна и мостова рама, нивелиращи пети и товаропоемна платформа от неръждаема стомана
 • Изпълнение на платформата с противоексплозионна защита за зони 1/21 и 2/22
 • Стойка с 4 неръждаеми нивелиращи пети
 • Стандартен ролков път

 

Изтегли брошура