Модули на Formula

Основен модул – основен модул на системата, осигуряващ работата с албум документи за отчитане на дейностите в склад, производство и клиентски взаимоотношения. Инструменти за планиране, фактуриране и трансфер на данни към уреди BIZERBA. Разполага с достатъчен на брой и вид справки, които да извеждат необходимата за анализите на потребителя справки. Обединява работата на останалите модули.

POS – касов модул, осигуряващ функционалност за директни касови продажби. Връзка с фискални устройства на Датекс и Еликом. Връзка с контролни везни BIZERBA, серийни и USB баркод скенери.

Модул Ресторант – касов модул за ресторант. Осигурява работата по поръчки и изпълнението им различни типове заведения. Визуализация и дизайн на зали и маси. Следене на поръчките и изпълнението им по така направен дизайн. Разделяне на сметки и др..

WEB Сървър – модул осигуряващ работата със системата през мобилни терминали с инсталиран WEB браузер. Мобилните терминали, посредством баркод скенер, генерират Online регистрации и автоматично създават документи. Без необходимост за трансфер на данни през базови станции или друг тип протоколи за обмен на информация.

Gx модул – автоматична обработка на регистрации, направени на BIZERBA GX уреди – всяко претегляне на GX уред може да се проследи и запише в избран тип документ в базата данни на Formula. Вашата продукция автоматично ще се заприходи или подготви за експедиране, без необходимостта от допълнителна работа на оператор, който да попълва документи.

Sx модул – автоматична обработка на регистрации, направени на BIZERBA Търговски везни, поддържащи такава функционалност. Всяко претегляне на търговската ви везна може да се проследи и запише в избран тип документ в базата данни на Formula. Вашата продукция автоматично ще се заприходи или подготви за експедиране, без необходимостта от допълнителна работа на оператор, който да попълва документи.

NordicRF601 модул – модул, осигуряващ работата на мобилни радио-терминали на Nordic. Висока степен на защита и устойчивост на терминала. Автоматично генериране на Online регистрации в базата данни на Formula. Без необходимост за трансфер на данни през базови станции или друг тип протоколи за обмен на информация.

ST/iS модул – осигуряващ терминалният режим на работа на BIZERBA терминали. Висока степен на защита и устойчивост на терминалите. Работа в агресивни среди. Възможност за свързване на до 5 допълнителни теглови системи, според модела и оборудването, за регистрация на количество. Online регистрации в базата данни на Formula. Без необходимост за трансфер на данни през базови станции или друг тип протоколи за обмен на информация.

Следващият модул може да е Вашият!